Prečo vzniklo MAYDAY? Slovo, ktoré má svoj príbeh

Datum: 18.07.2022

Aj keby ste dali najväčšiu snahu do vyslovenia slovíčka „HELP“ (Pomoc), v šume rádia počas blížiacej sa katastrofy môže úplne zaniknúť.

Prečo vzniklo MAYDAY

K vzniku jednotného medzinárodného núdzového signálu významnou mierou prispel vynález bezdrôtového telegrafu, ako sa kedysi hovorilo vysielačke. Medzinárodné normy v tejto oblasti kedysi nejestvovali a každá lodná spoločnosť si vypracovala vlastné núdzové postupy a signály.

Prvým pokusom o ustálenie medzinárodného štandardu bol signál CQD z roku 1904. Skratka sa nesprávne vysvetľuje pomocou rôznych akronymov ako napriklad „Come Quick, Distress“ (Príďte rýchlo, núdzový stav), Come Quick, Danger“ (Príďte rýchlo, nebezpečenstvo) alebo vtipne „Come Quick, Damn it“ (Príďte rýchlo, sakra). V skutočnosti vznikla tak, že sa k signálu CQ, ktorý sa tradične používal na označenie dôležitých správ, pridalo písmeno D ako Distress.

SOS začalo ako prvé v roku 1905 používať Nemecko. Signál mal niekoľko výhod. Jeho sekvencia ... - - - ... sa ľahko pamätá, je ľahko rozoznateľná v zašumenom rádiu a nedá sa zameniť s nijakým iným signálom. V roku 1906 medzinárodná rádiotelegrafická konferencia v Berlíne potvrdila SOS ako celosvetový štandard, ktorý vstúpil do platnosti o dva roky neskôr. Mimochodom, skratka SOS pôvodne nemala nijaký bližší význam a anglické vysvetlenia ako „Save Our Souls“ (Zachráňte naše duše) vznikli až neskôr.

Postupne sa rozšírili vysielačky aj s prenosom hlasu, a preto bolo vhodné zaviesť hovorený štandard pre tiesňové volanie. Prispel k tomu najmä rapídny nárast leteckej dopravy medzi Veľkou Britániou a kontinentálnou Európou. Všetky národy potrebovali medzinárodne zrozumiteľný signál, ktorý by varoval a upozornil na závažný problém. Frederick Stanley Mockford, starší rozhlasový dôstojník v Londýne, bol poverený nájdením vhodného kódového slova. Keďže sa v tom čase vo veľkom lietalo aj do Francúzska, malo zmysel použiť deriváciu francúzskeho slova. Signál Mayday vznikol po prvej svetovej vojne, konkrétne v roku 1927, z francúzskeho spojenia „Venez m’aider“ (Pomôžte mi). Toto sa čoskoro „poangličtilo“ na ľahšie vysloviteľné MAYDAY. Kvôli silnému okolitému hluku, ktorý často takúto kritickú situáciu sprevádza sa pilotom prizvukuje, aby slovo vyslovili trikrát: „Mayday, mayday, mayday.“ Opakovanie tiež slúži na odlíšenie prenosu od ostatných, ktoré sa jednoducho odvolávajú na hovor v mesiaci máj.

„Mayday“ je signál, že prebieha urgentná a život ohrozujúca situácia. Je však možné použiť aj  frázu „PAN-PAN“, čo znamená, že máte urgentnú situáciu, ktorá ale bezprostredne neohrozí životy.

 

 

 

 

Čítané: 169 x